Görev Dağılımı

OLAĞAN GENEL KURUL SONUCU
GÖREV DAĞILIMI

YÖNETİM KURULU (Asil)
1- Semih BAŞARAN Yönt.Krl.Başkanı
2- Mehmet IŞIK Başkan Yardımcısı
3- Semih TOPRAK Başkan Yardımcısı
4- Kerem ÜNSAL Genel Sekreter
5- Orkun YALMAN Sayman
6- İbrahim GÜREL Üye
7- Mustafa K.ERTUĞRUL Üye
8- Z.Mert ÖZTÜRK Üye
9- Fahri KARAPINAR Üye
10- Uğur YAVAŞOĞLU Üye
11- Özgür SINMAZ Üye
12- Sadık HARANIOĞLU Üye
13- Deniz TENNİOĞLU Üye
14- Erman BÜYÜKGAGA Üye
15- A.Burak KUNT Üye
 
YÖNETİM KURULU (Yedek)
1- Özge SAKA
2- Yeşim KARADAĞ
3- Birce BİLİCİ
4- Ersan ÇELİK
5- Serhat DOĞU
6- Celal AKTUR
7- Ömer Faruk ATAÇ
8- A.Kaan ŞAVLI
9- Murat SEÇKİN
10- Hüseyin SOLMAZ
11- Y.Murat AYDOĞDU
12- Onur ERTEN
13- Ulaş ZİLELİ
14- Cem FİDAN
15- Olcay YAVAŞOĞLU
 
DENETLEME KURULU (Asil)
1- Kadir TINMAZ
2- Metin MENDİLCİ
3- Alper AYER
 
DENETLEME KURULU (Yedek)
1- Osman KARTAL
2- Fırat ALTIN
3- Coşkun Mustafa ADIYAMAN
 
YÜKSEK DANIŞMA KURULU
1- M.Selçuk TÜLEK   Meclis Başkanı 
2- Tahsin UYSAL       Meclis Bşk. Yard.
3- Ülgür GÖKHAN
4- O.Niyazi ÖNEN
5- Bülend ENGİN
6- Davut DOĞAN
7- S.Kaya ÜZEN
8- Selman TAHSİLDAROĞLU
9- A.Tamer BALÇIK
10- Hayrettin ÇETİNKAYA
11- İsmail BAYRAKTAR
12- A.Hakan VURAL
13- Hüseyin YALMAN
14- Salih YILDIZ
15- Erdal AKARSU
16- Süleyman SOYSAL
17- Ahmet SERT
18- İbrahim ÖZDEMİR
19- Mustafa TÜRKER
20- Remzi GULA
21- Tacettin TEMEL
22- Fırat YAĞCI
23- Kemal KARAKAŞ
24- Armağan AYDEĞER
25- Ali ŞEN
26- Hüseyin ÇAĞLAYAN
27- İsmet KOYUNCU
28- Yakup EKŞİ
29- Faruk DUMAN
30- Hüseyin KARACA

31- Bedri KILIÇ

32- Armağan SUNGUR

33- Ahmet DEMİR

34- İbrahim GÜN

35- Nusret AVCI

ONUR KURULU (Asil)
1- Nevzat ÜZEN
2- Adnan YILMAZ
3- Mehmet GÜNEŞHAN
 
ONUR KURULU (Yedek)
1- Osman KARAKAŞ
2- İlknur TÜRKER
3- Ediz KARADUMAN