Görev Dağılımı

OLAĞAN GENEL KURUL SONUCU
GÖREV DAĞILIMI

YÖNETİM KURULU (Asil)
1-Erdal AKARSU Yönt.Krl.Başkanı
2-Semih BAŞARAN Başkan Yardımcısı
3-Armağan AYDEĞER Başkan Yardımcısı
4-Fırat YAĞCI Genel Sekreter
5-Erman BÜYÜKGAGA Sayman
6-A.Berkin AKOL Üye
7-Kerem ÜNSAL Üye
8-Ersan ÇELİK Üye
9-Tahsin UYSAL Üye
10-Orkun YALMAN Üye
11-İ.Berkin KARACA Üye
12-Coşkun Mustafa ADIYAMAN Üye
13-Can ALGÖNÜL Üye
14-Alper AYER Üye
15-Z.Mert ÖZTÜRK Üye
 
YÖNETİM KURULU (Yedek)
1-Aydın ALAFTAN
2-Yeşim KARADAĞ
3-Özgür SINMAZ
4-Deniz TENNİOĞLU
5-İrfan DEHMEN
6-Celal AKTUR
7-Ömer Faruk ATAÇ
8-A.Kaan ŞAVLI
9-Hüseyin SOLMAZ
10-Fahrettin ERSOY
11-Y.Murat AYDOĞDU
12-İskender DÜZENLİ
13-Ulaş ZİLELİ
14-Cem FİDAN
15-Olcay YAVAŞOĞLU
 
DENETLEME KURULU (Asil)
1-Cuma KARADAĞ
2-Metin MENDİLCİ
3-Mehmet IŞIK
 
DENETLEME KURULU (Yedek)
1-Osman KARTAL
2-Özge SAKA
3-Ali ÖZTÜRK
 
YÜKSEK DANIŞMA KURULU
1-Tuğrul Erdoğdu AKSOY 
2-Ülgür GÖKHAN
3-O.Niyazi ÖNEN
4-Bülend ENGİN
5-Davut DOĞAN
6-S.Kaya ÜZEN
7-Selman TAHSİLDAROĞLU
8-A.Tamer BALÇIK
9-Hayrettin ÇETİNKAYA
10-İsmail BAYRAKTAR
11-A.Hakan VURAL
12-Hüseyin YALMAN
13-Salih YILDIZ
14-Süleyman SOYSAL
15-Ahmet SERT
16-Cumhur ŞAHİN
17-İbrahim ÖZDEMİR
18-Remzi GULA
19-Mustafa TÜRKER
20-Tacettin TEMEL
21-Kemal KARAKAŞ
22-Hayati AYDEĞER
23-Ali ŞEN
24-Hüseyin ÇAĞLAYAN
25-İsmet KOYUNCU
26-Yakup EKŞİ
27-Faruk DUMAN
28-Hüseyin KARACA
29-M.Selçuk TÜLEK
30-Bedri KILIÇ
31-Armağan SUNGUR

32-Semih TOPRAK

33-İbrahim GÜN

34-Murat SEÇKİN

35-Nusret AVCI 

ONUR KURULU (Asil)
1-Nevzat ÜZEN
2-Adnan YILMAZ
3-Mehmet GÜNEŞHAN
 
ONUR KURULU (Yedek)
1-Osman KARAKAŞ
2-İlknur TÜRKER
3-Ediz KARADUMAN